Smeg Çamaşır Makinesi Hata Kodları

Smeg Çamaşır Makinesi Hata Kodları Smeg çamaşır makinelerini kullanırken talimatlarda belirtilen kurallara uymalısınız. Bir arıza durumunda, ekranda hata kodları gösterilir. Anlamlarını bilirseniz, hasar hızla ortadan kaldırılabilir. Listelenen hata kodları, ilki hariç, kendiniz düzeltilebilir. Ekranda bilinmeyen kodlar gösteriliyorsa, ekipmanı kapatın, muslukları kapatın ve çamaşır makinesinin servis merkeziyle iletişime geçin.

Smeg Çamaşır Makinesi Hata/Arıza Kodu

Sizin ise aşağı Smeg çamaşır makinesi sonları ve skorbord görüntüler bir hata kodu, teknisyen bildirin. Bu şekilde çamaşır makinenizde neyin yanlış olduğunu çabucak anlayabiliriz.

HATAAÇIKLAMA
E1

E2

Alet yıkayıcıdaki su seviyesini sınırlayan sistem devreye girmiştir. (Güvenlik Seviyesi). Bu geçici bir hata olabileceğinden, makineyi yeniden başlatmayı deneyin. Arıza devam ederse, Yardım Servisini arayın.
E3Alet yıkayıcı suyu ısıtamıyor.
Bu alarm, makine suyun sıcaklığını 3 dakika içinde en az 1°C yükseltemediğinde devreye girer.
SIFIRLAMA prosedüründen sonra makineyi kapatıp tekrar açın. Arıza devam ederse size en yakın yetkili Yardım Merkezi ile iletişime geçin.
E4Sıcaklık ölçüm sistemi arızalı.
Teknik Yardım Servisini arayın.
E5Alet yıkayıcı suyla dolmuyor.
Şunlardan emin olun: su doldurma musluğu açık; su doldurma borusu girişindeki filtre tıkalı değil; su doldurma borusunda klape yok.
Arıza devam ederse size en yakın yetkili Yardım Merkezi ile iletişime geçin.
E6Alet yıkayıcı boşaltmıyor.
Şunlardan emin olun: tahliye hortumu ezilmemeli veya tıkanmamalıdır; su tahliye borusu tıkalı değil; alet yıkayıcısının filtresi tıkalı değil.
Bu alarm, doldurma basıncı anahtarı, boşaltma pompasının çalıştırılmasından itibaren 3 dakika içinde sıfırlanamadığında meydana gelir.
Arıza devam ederse size en yakın yetkili Yardım Merkezi ile iletişime geçin.
E7

E9

Makine doldurulan su miktarını doğru bir şekilde ölçemiyor.
SIFIRLAMA prosedüründen sonra makineyi kapatıp tekrar açın.
Arıza devam ederse size en yakın yetkili Yardım Merkezi ile iletişime geçin.
EAMakine herhangi bir nedenle mevcut programı sonlandıramadı.
Bu alarm çeşitli durumlarda etkinleşir: T> 35°C ile ısıtma aşamasında makine kapatıldığında; .kapı açıldığında ve yıkama haznesindeki sıcaklık > 35°C olduğunda .program durdurulduğunda ve yıkama haznesindeki sıcaklık >35°C olduğunda
Arıza devam ederse size en yakın yetkili Yardım Merkezi ile iletişime geçin.
ALARMAÇIKLAMA
1Isıtma aşaması sırasında alarm açık. Güvenlik termostatını kontrol edin.
Termostat iyi durumdaysa, kazandaki ısıtma elemanının ve ısıtma elemanı röle anahtarının doğru çalıştığını kontrol edin.
2
4Döngüyü tekrarlayın. Geçici bir alarm olabilir. Alarm devam ederse, hata TL1 sıcaklık probu veya sinyali üreten elektronik kartla ilgili bir sorunla ilgili olabilir.
5TL1: Düzensiz değer bulundu – sorun probla (hasarlı veya bağlantısı kesilmiş) veya elektronik kartla ilgili olabilir.
10
11Doldurma aşamasında alarm açıktır. İlgili türbin 30″ için darbeleri saymadığında ve basınç ölçer değişmediğinde müdahale eder. Su beslemesini kontrol edin:
1. Giriş musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
2. Giriş solenoid valfi gücünü kontrol edin.
3. Su besleme basıncını kontrol edin.
4. Basınç ölçerin durumunu kontrol edin:
5. Türbin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
13Doldurma aşamasında alarm açıktır. İlgili türbin 30″ için darbeleri saymadığında ve basınç ölçer değişmediğinde müdahale eder. Demineralize su beslemesini kontrol edin:
1. Giriş musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
2. Su bir tanktaysa, açık veya düşük seviyede olmadığını kontrol edin.
3. Giriş solenoid valfi gücünü kontrol edin.
4. Su besleme basıncını kontrol edin.
5. Basınç ölçerin durumunu kontrol edin:
6. Ekrandaki ayarlar ile su şebekesi ekleri arasındaki tutarlılığı kontrol edin (mineralize su varlığı veya yokluğu).
Türbin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
17Su beslemesini kontrol edin – ID11 alarmına benzer şekilde (musluklar, basınç, boru daralmaları vb.).
Çalışma basıncı ölçerin durumunu kontrol edin.
19Makinenin demineralize su ile doldurulması çok zaman alıyor. Giriş basıncını kontrol edin.
20Su beslemesini kontrol edin (musluklar, basınç, boru bağlantıları vb.).
22
23
24
25Kazanda olası köpük varlığı. Kullanılan deterjan türünü kontrol edin. Döngüyü tekrarlayın.
29Çıkış bağlantısını kontrol edin.
30Döngüyü tekrarlayın. Arıza devam ederse Teknik Yardım Servisini arayın.
31
32
33
34
35
36
52Bir program döngüsüne geçmeden önce kapının kapalı olduğunu kontrol edin.
Kapıyı açıp kapatın. Kapanmayı algılayan mikro anahtarın durumunu kontrol edin. Arıza devam ederse Teknik Yardım Servisini arayın.
54Bir program döngüsüne geçmeden önce kapının kapalı olduğunu kontrol edin. Arıza devam ederse Teknik Yardım Servisini arayın.
56
73Mikroişlemci içinde hata. Döngü arşivi dolduğunda bunların üzerine birer birer yazılır.
Arıza devam ederse Teknik Yardım Servisini arayın.
77Alarm, döngünün başlangıcındaki sıcaklık 450’den yüksek olduğunda devreye girer.
Yeni bir döngüye başlamadan önce makinenin soğumasını bekleyin.
78Mikroişlemci içinde hata.
Arıza devam ederse Teknik Yardım Servisini arayın.
81Su kaynağını kontrol edin:
Açık’a dokunun
Giriş suyu basıncı
Bağlantı borusunda daralma olmaması).
Demineralize su türbininin durumunu kontrol edin.
Döngüyü tekrarlayın, arıza geçici olabilir.
82Açılışı tekrarlayın. Arıza devam ederse Teknik Yardım Servisini arayın.
Kapı açma aşamasında aktif alarm: Eğer. bir dizi açma darbesinden sonra kapı kapalı kalır, müdahale eder. Solenoid çalışmasının engellenmediğini ve kazanın yan tarafındaki açma pistonunun doğru şekilde ayrıldığını kontrol edin.
94Bu arıza geçici olabilir: Döngüyü tekrarlayın. Sıcaklık probunun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
ALARMİŞLEM
AF:01Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:02Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:04Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:05Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:07Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:10Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:11Su kaynağını kontrol edin:
1. Giriş musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
2. Su besleme basıncını kontrol edin.
3. Doldurma hortumlarının doğru yerleştirildiğini kontrol edin.
Yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:13Su ve yarı su beslemesini kontrol edin:
1. Giriş musluğunun açık olduğunu kontrol edin.
2. Bir depodan (PAD aksesuarı olan) su kullanıyorsanız, deponun boş olmadığını veya çok aşağıya yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
3. Su besleme basıncını kontrol edin.
4. Ekran ayarlarının gerçekten su bağlantılarına uygun olduğunu kontrol edin (demi su var veya yok).
Yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:17AF:11 ile ilgili kontroller ve prosedürler
AF:19AF:13 ile ilgili kontroller ve prosedürler
AF:23AF:11 ile ilgili kontroller ve prosedürler
Ayrıca cihazdan sızıntı olup olmadığını (etrafında su olmadığını) kontrol edin.
Sızıntı varsa: tüm su besleme musluklarını hemen kapatın ve Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin.
AF:25Haznede köpük olabilir.
Kullanılan deterjan türünü kontrol edin.
Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:26Su kaynağını kontrol edin:
Su besleme basıncının izin verilen aralıkta olup olmadığını kontrol edin.
Yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
Ayrıca cihazdan sızıntı olup olmadığını (etrafında su olmadığını) kontrol edin.
Sızıntı varsa: tüm su besleme musluklarını hemen kapatın ve Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin.
AF:28Su kaynağını kontrol edin:
Demineralize su besleme basıncının izin verilen aralıkta olup olmadığını kontrol edin.
Yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
Ayrıca cihazdan sızıntı olup olmadığını (etrafında su olmadığını) kontrol edin.
Sızıntı varsa: tüm su besleme musluklarını hemen kapatın ve Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin.
AF:29Su tahliyesine olan bağlantıyı kontrol edin,
özellikle tahliye bağlantılarının yüksekliğinin belirtilen gereksinimlere uygun olması ve tahliye hortumlarında herhangi bir kısıtlama olmaması.
AF:30Cihaza giden su beslemesini kontrol edin:
1. Emme basıncı.
2. Bağlantıların doğru olduğunu
Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin. Sızıntı varsa: tüm su besleme musluklarını hemen kapatın ve Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin.
AF:32Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin. Sızıntı varsa: tüm su besleme musluklarını hemen kapatın ve Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin.
AF:33Buhar kondenserinde olması gerektiği zaman su olmadığını gösterir.
Su kaynağını kontrol edin:
1. Giriş suyu basıncı
2. Bağlantıların doğru olduğunu
3. Hortumlarda tıkanmalar veya kısıtlamalar.
Yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:34Drenaj bağlantılarının doğru olduğunu kontrol edin:
1. Drenaj bağlantısının yüksekliği ve konumu
2. Bağlantıların doğru olduğunu
3. Hortumlarda tıkanmalar veya kısıtlamalar.
Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:37Kanalizasyona boşaltılan suyu soğutmak için özel durumlarda su karışımı kullanılması tercih edilen bir seçenektir.
1. Giriş suyu sıcaklığı; su yeterince soğuk değilse (önerilen T<25 C) hedef sıcaklığa ulaşmak zor olabilir.
2. Drenaj ile ilgili sorunlar; hortumların ve tahliye bağlantılarının belirtilen gereksinimleri karşıladığını kontrol edin.
A-:411. Deterjan giriş ağzının kutuya doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.
2. Deterjan sızıntılarını kontrol edin (cihazın çevresinde deterjan birikintileri).
Bu kod bir uyarı sağlar; cihazı kapatan bir alarm değildir. Başlat/Durdur düğmesine basılarak cihazın çalışmasına devam edilebilir.
A-:42AF:41 için olduğu gibi devam edin
A-:43AF:41 için olduğu gibi devam edin
AF:541. Bir döngüye başlamadan önce kapının düzgün kapatıldığından emin olun.
2. Döngü devam ederken kapıyı zorla açmayın; bir döngüyü durdurmak ve kapıyı açmak için her zaman cihaz üzerinde sağlanan düğmeleri kullanın.
3. Kapı ile cihazın haznesi arasında, kapının düzgün kapanmasını engelleyen hiçbir şey olmadığını kontrol edin.
3. Yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:56Bir döngüye başlamadan önce daima kapının düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.
Kapı açma düğmesine basarak cihazı tekrar açmayı deneyin.
Gerekirse kapı kilidini elle serbest bırakın
Yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:58Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:67Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
A-:68Bidonda deterjan olup olmadığını veya seviye sensörünün doğru çalıştığını kontrol edin.
Bu bir uyarıdır ve bir alarm değildir; Yıkama döngüsü, bu mesaj mevcutken (yani uyarının geçersiz kılınması) Başlat/Durdur düğmesine tekrar basılarak (2 saniye basılı tutularak) başlatılabilir.
Döngünün sonunda ve kullanıcı yeni bir program başlatmaya çalıştığında etkinleştirilir. İki veya daha fazla benzer alarm varsa (örn. kutular PI ve P2 boş), döngü başlatılmadan önce Başlat/Durdur düğmesine iki veya daha fazla basılması gerekecektir. (Cihazın dahili belleği olayı kaydeder ancak döngünün yürütülmesine izin verir).
A-:69“A-:68” ile ilgili olarak
A-:70“A-:68” ile ilgili olarak
AF:73Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:74Su besleme musluklarını kapatın. Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin.
AF:75Kapı açıkken erişilebilen haznenin içindeki yumuşatıcı tuz tankına tuz ekleyin.
AF:77Alarm, döngünün başlangıcında sıcaklık 45°C’nin üzerinde olduğunda oluşur.
Yeni bir döngüye başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
AF:78Kullanıcı için: yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜRÜ uygulayın. Alarm kaybolmazsa, SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ’nü takip edin.
AF:79Bu alarm, döngünün uygun performansı için uyumlu olmayan prosedürler kullanılarak WD-TRACE yazılımı kullanılarak bir program oluşturulursa tetiklenir.

Oluşturulan programı aşama aşama yeniden düşünün; referans olarak sağlanan orijinal bir Smeg programı ile karşılaştırmak faydalı olabilir.

Kullanılan cihazın versiyonuna özellikle dikkat edin; örneğin, bu pompa kurulu değilse, program yazarken peristaltik pompa P3’ü etkinleştirmeyin.
AF:84Alarmın otomatik olarak çözülmesini bekleyin.
AF:84 alarmının otomatik yönetimi sırasında RESET döngüsü başlatılamaz.
Cihazın elektrik beslemesini kesmeyin: aşırı ısınma sorunu, bir ısıtma elemanı soğutma döngüsü ile otomatik olarak çözülür.
Yukarıda açıklanan VARSAYILAN PROSEDÜR, otomatik işlemin sonuna kadar uygulanamaz.
AF:91Bu alarm, yalnızca bellekte üzerine yazmayı önleyen cihaz parametresi etkinleştirildiğinde oluşur.
Varsayılan ayar ile bu alarm oluşmayacaktır.
Cihazın kullanımına izin vermek için hafıza alanı temizlenmelidir: bu, cihaza RS-232 seri bağlantı noktası aracılığıyla bağlanarak ve Smeg WD-TRACE yazılımı kullanılarak yapılabilir.
AF:92Kurutma sistemindeki mutlak filtre, ayarlanan çalışma saati sayısını aştı. Filtrenin değiştirilmesi için Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin. Filtre bir sarf malzemesidir ve garanti kapsamında değildir.
Mesajı geçersiz kılmak ve cihazı kullanmaya devam etmek için Başlat/Durdur düğmesine basın.
Cihazın dahili hafızası olayı kaydeder.
Kirlenmiş bir filtre ile kurutma zayıf olacaktır.

Smeg çamaşır makineleri profil pazarında lider konumdadır. Zamanında bakım, teknik cihazlara saygı, çamaşır makinesinin uzun süreli çalışmasında önemli bir rol oynar. Çoğu zaman, sahipler kullanım talimatlarında belirtilen kurallara uymazlarsa , Smeg çamaşır makinelerinin onarılması gerekir, Ev cihazının arızalı olmasının başka nedenleri de vardır, örneğin, parçaların doğal aşınması ve yıpranması veya üretim hataları. Her durumda, onarım ne kadar erken yapılırsa, çamaşır makinesi o kadar çabuk günlük yaşamda asistan olarak yerini alacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Servis Çağrı Merkezi