Protherm Kombi Hata Kodları

Protherm Kombi Hata Kodları Bu makale, olası tüm arızaları ve ortadan kaldırılması için seçenekleri ve ayrıca Protherm kazanları için hata kodlarını içerir. Protherm Kombi Hata Kodları Tüm bilgiler şu sırayla okunur: kod – isim – olası arıza. Başka sorularınız varsa, lütfen bunları bu makalenin yorumlarında bırakın.

Protherm Kombi Hata/Arıza Kodu

Hata kodu Açıklama Düzeltme
F0 Isıtma sisteminde basınç kaybı Kazan / sistemdeki ısıtma suyu basıncı düşmüştür. Basınç 0,7 bardır. Kazan otomatik olarak durdurulur – “gösterge” ve “şimşek” sembollerinin yanındaki LED’ler yanıp söner. Basıncı yükselttikten sonra, kazan talep üzerine çalışmaya devam edecektir. Kontrol edin:
– kazan / sistemdeki ısıtma suyu basıncı
– basınç sensörü veya kablo sistemi
– kazan kontrol panosu.
Gidiş sıcaklığı NTC sensörü açık devre Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F1 Alevin kaybolması  Kazana gaz beslemesinin kesilmesi nedeniyle alev söndü – “şimşek” sembolündeki LED yanıp sönüyor Aşağıdakileri kontrol edin:
– acil durum termostatı ve gerekirse yeniden başlatın
– kazan girişine gaz beslemesi
– kazan çıkış ayarı (alt çıkış sınırı öngörülen değere karşılık gelmiyor)
– ateşleme elektrotlarının uçları arasındaki mesafe + kablolar, iyonizasyon elektrodu + kablo
– ateşleme trafosu
– gaz vanası
– kontrol otomasyonu.
Dönüş hattı sıcaklığı NTC sensörü açık devre Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F2 Isıtma suyu sensörü arızası  Isıtma suyu sıcaklık sensörü devresinde açık veya kısa devre. Kazan kapalı – “şimşek” sembolündeki LED yanıp sönüyor Kontrol edin:
– sensörün direnci
– sensörü kontrol paneline bağlayan kablolar.
DHW sıcaklık sensörünün NTC devresi açık Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F3 Kazan aşırı ısınması Kazan  hızlı bir şekilde aşırı ısınır. Soğuduktan sonra, ayarlanan parametrelere (ısıtma ve kullanım sıcak suyu sıcaklığı, oda regülatörünün ayarı) bağlı olarak kazanın çalışması devam eder. Kontrol edin:
– ısıtma suyu filtresi (tıkalı)
– ısıtma suyu pompası (tıkalı)  – ısıtma
suyu / kullanım sıcak suyu ısı eşanjörü (tıkalı)
– uygun olmayan bir antifriz karışımı kullanılmıyor.
DHW boyler sensörünün NTC devresi açık Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F4 Kullanım sıcak suyu sensörü arızası Kullanım  sıcak suyu sıcaklık sensörü devresinde açık devre. Kazan kapalı – “şimşek” sembolündeki LED yanıp sönüyor Kontrol edin:
– sensörün direnci
– sensörü kontrol paneline bağlayan kablolar.
Kolektör sensörü NTC devresi açık Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F5 Diğer arızalar  Gaz vanası kapatıldıktan sonra alev 5 saniyeden fazla yanar. Besleme voltajı 170 V’tan az. Uyumsuz bir kontrol paneli veya ekran paneli (kullanıcı arayüzü) kullanılıyor. Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Egzoz gazı sensörü devresi açık Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F6 Diferansiyel röle veya fan arızası (BTV) Baca gazı termostatı arızası (BOV)  Diferansiyel röle (BTV) açık kalıyor. Fan (BTV) çalışmıyor. Baca gazı termostatı (BOV) açık. Kazan kapalı – “şimşek” sembolündeki LED yanıp sönüyor Aşağıdakileri kontrol edin:
– fandan diferansiyel röleye giden hava besleme hortumu – hortumun diferansiyel röleye
doğru pozisyonu (bağlantı noktası P2) – fan çalışması.
Çekiş sensörü devresi açık Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F7 İletişim hatası  Kazan giriş sinyallerini tanımıyor – “şimşek” sembolünün yanındaki LED yanıp sönüyor Şunları kontrol edin:
– kontrol paneli ve ekran paneli / kullanıcı arayüzü üzerindeki konektörlerin bağlantısı
– kontrol paneli (görsel)
– ekran paneli / kullanıcı arayüzü (görsel).
Güneş kollektöründen gelen dönüş hattındaki NTC sıcaklık sensörünün bağlantısının arızalanması Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F8 Gaz vanası arızası Gaz vanası  kontrol paneli komutlarına yanıt vermiyor. Kazan kapalı – “şimşek” sembolündeki LED yanıp sönüyor Şunları kontrol edin:
– gaz vanası besleme konektörü
– gaz vanası bobininin direnci.
DHW kazanı topraklama sensörünün NTC devresi açık Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F9 Önceden ayarlanmış kazan parametrelerinin kaybı Bazı kazan parametrelerinin  kullanıcı veya servis ayarları kaybolmuş olabilir. Kontrol edin:
– kullanıcı ayarları
– kazan servis ayarları (kazan çıkış parametreleri, pompa aşımı).
Egzoz NTC sensörü devresi açık Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F10 NTC akış sıcaklık sensörünün kısa devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F11 NTC dönüş hattı sıcaklık sensörünün kısa devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F12 DHW tankının NTC sensörünün kısa devresi DHW sıcaklığı NTC sensörünün kısa devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F13 DHW kazanının NTC sensörünün kısa devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F14 NTC toplayıcı sensörünün kısa devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F15 Egzoz gazı sensörü kısa devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F 16 Çekiş sensörünün kısa devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F17 Güneş kollektöründen dönüş hattının NTC sıcaklık sensörünün kısa devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F18 DHW kazanını topraklamak için NTC sensörünün kısa devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F19 Egzoz NTC sensörü kısa devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F20 Güvenlik sıcaklık sınırlayıcısı devreye girdi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F21 Eşiğin aşılması sonucu kazan bloke olur Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F22 Kazandaki su seviyesi yetersiz, pompa tıkalı veya arızalı Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F23 Düşük su seviyesi: akış ve dönüş hatlarındaki NTC sensörleri arasında büyük sıcaklık farkı Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F24 Düşük su seviyesi: sıcaklıkta hızlı artış Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F25 Yüksek sıcaklıkta su temini Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F26 Gaz vanasının step motorunun sargılarının akım gücünün yanlış değeri Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F27 İyonizasyon cihazı, gaz vanası kapalı olmasına rağmen bir alevin varlığını bildirir. Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F28 İlk ateşleme denemesi başarısız oldu Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F29 Brülör çalışması sırasında alev kaybı Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F30 Engelleme sensörünün açık devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F31 Kilitleme sensörü kısa devresi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F32 Fan donma koruması etkinleştirildi: fan hızı aralık dışında Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F33 Fan için donma önleyici koruma etkinleştirildi: basınç sensörü açık Basınç sensörü açık değil (fan çalışmıyorken)” Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F35 Duman egzoz sisteminde hata Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F36 Taslak arıza teşhisi (sadece bacaya baca gazı tahliyesi olan modeller için) Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F37 Çalışması sırasında fan hızı izin verilenin dışında Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F38 Ölçülen frekans aralık dışında Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F39 Kazanın otomatik teşhisinde hata Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F41 Yanlış gaz düzenlemesi Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F42 Kodlama direnci sorunu Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F43 Kazan modelinin yanlış tanımlanması Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F49 Düşük eBus voltajı Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F55 CO sensörü hatası Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F58 Ön ısıtma ile ilgili geri bildirim yok Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F60 Gaz vanalarının kontrolünde hata + Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F61 Gaz vanası kontrol hatası – Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F62 Gaz vanası hatası devre dışı Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F63 EEPROM hatası Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F64 AOC hatası Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F65 Aşırı ısınma elektroniği Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F66 Veri yolu IIC’nin çalışmasında hata Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F67 ASIC’den gelen alev sinyali geçersiz Teşhis edilen alev sinyali girişi aralık dışında (O veya 5V) Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F70 Yanlış OSN Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F71 Sıcak su akış sensörü kalıcı olarak açıktır Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F72 Akış sensörü ile NTC dönüş sıcaklık sensörü arasındaki sabit fark Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F73 Basınç sensörü bağlı değil veya kısa devre yapmış Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F74 Basınç sensörünün (veya hasarlı telin) elektrik kısmındaki arıza Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F75 Tekrarlanan basınç sensörü hatası. Pompa çalıştırıldıktan sonra basınç artışı tespit edilmedi. Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F76 Birincil ısı eşanjöründe arızalı termal sigorta Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F80 Giriş SHE sensörü hatası Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F81 Sirkülasyon pompası hatası Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F82 Arızalı anot test cihazı Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F90 APC modülüne bağlı değil Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
F91 APC modülündeki sensör arızası Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Hata F1 – Alev kaybı Bu hata, otomatik ateşlemenin geri dönüşü olmayan bir şekilde bloke edilmesi ve gaz vanası yoluyla gaz beslemesinin durdurulması anlamına gelir, örn. alev kaybı. Bu tür bir tıkanma, açık gaz vanası modunda iken, ateşleme otomasyonunun iyonizasyon elektrodundan bir alevin varlığı hakkında bir geri bildirim sinyali almadığı durumlarda meydana gelebilir. Kazan kapanıyor ve ekranda F1 hatası görünüyor.

Bu arıza aynı zamanda güvenlik elemanlarının çalıştırılmasından da kaynaklanabilir – bir acil durum termostatı veya yanma ürünleri termostatı. Düşük gaz giriş basıncı, yanlış elektrik bağlantısı (faz ve sıfır ters çevrilir) de alev kaybına neden olabilir.  Arızayı temizlemek için RESET düğmesine basın.  Sorun devam ederse, servis organizasyonunuzla iletişime geçin.

Hata F2 – Kazan sıcaklık sensörünün arızalanması, kazan sıcaklık sensörünün arızalanmasına veya ısıtma ortamının
sıcaklığının 3 C’nin altına düşmesine işaret eder. 3 C’nin altındaki bir sıcaklıkta çalıştırma kabul edilemez olduğundan, kazan kilitlenecektir. olası buz oluşumu.

Hata F3 – Kazan aşırı ısınma Protherm  Isıtma ortamının sıcaklığının 95 C’den yüksek olduğunu gösterir.  Kazan işletimden kapanacaktır.  Soğutucu sıcaklığı 95 C’nin altına düştükten sonra, kazan otomatik olarak çalışmaya devam edecektir.

Hata F4 – Kazan sensörünün arızası kazanı ısıtmak için çalışmayı durduracaktır. Bu hata, ısıtma modunu etkilemez.

Hata F5 – Harici sıcaklık sensörünün arızası Cihaz kısıtlama olmaksızın çalışır, ancak ısıtma ortamının sıcaklığı kazan sensörü tarafından düzenlenir. Cihaz eşit olmayan modda çalışmazsa, böyle bir mesaj görünemez.

Arıza Nasıl ortadan kaldırılır?

Kurulumunuz bozulursa ve panelinde belirli bir kod belirirse ne yapmalısınız ve bu sorunun nasıl çözüleceği:

 • F1 – “yeniden başlat” düğmesini bulmanız, gaz vanasının ve çıkıştaki fişin açılıp açılmadığını iki kez kontrol etmeniz gerekir.
 • F2 – ısıtma devresinin sıcaklık sensörünü kontrol etmeye değer ve gerekirse yenisiyle değiştirin.
 • F4 – sıcak su sensörünün değiştirilmesi gerekiyor, kontakların oksidasyonu durumunda temizlenmesi gerekiyor.
 • F5 – harici bir sıcaklık sensörünün değiştirilmesi.
 • F6 – sensörler ile kart arasında kırılabilecek kabloları kontrol etmeye değer, ayrıca ateşleme sistemini kontrol etmeye değer.
 • F7 – tüm kabloları kontrol edin, kırılabilirler.
 • F10 – bu durumda NTC cihazının tamamen değiştirilmesi gerekir.
 • F20 – çalışma için sıcaklık sensörünü kontrol etmeniz gerekir.
 • F22 – büyük olasılıkla, sıvı basıncını ölçmek için tasarlanmış sensörü değiştirmeniz gerekecektir. Büyük olasılıkla, sisteme su eklemek gerekli olacaktır. Sızıntı nedeniyle basınç seviyesi düşebileceğinden, sistemin hava geçirmez olup olmadığını iki kez kontrol etmeye değer. Varsa – hemen ortadan kaldırın.
 • F24 – ısıtma sistemindeki mevcut tüm muslukların açık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
 • F25 – termostat arızalı olabilir (örneğin bir kesinti nedeniyle).
 • F26 – yeniden başlatmanız gerekiyor. Elektronik kartın değiştirilmesi gerekebilir.
 • F29 – cihazın topraklama kalitesini iki kez kontrol etmeniz gerekir (faz, sıfır). Gerekirse brülörün görünümüne dikkat edin – temizleyin.
 • F33 – direnci tekrar kontrol edin (devre veya kesinti olasılığı için).
 • F62 – “yeniden başlat” düğmesini kullanarak sistemi yeniden başlatmayı denemeniz gerekir. Sızdırmazlıklarını kontrol ederek özel bağlantı elemanlarını ve mevcut tüm bağlantıları dikkatlice inceleyin.
 • F75 – pompanın çalışıp çalışmadığını, basınç seviye sensörünün çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye değer. Isıtma devresinin borularında havalanma meydana gelmiş olabilir.
 • F83 – sistemi belirli bir miktar su ile doldurmaya değer. Gerekirse genleşme tankınızı tekrar kontrol edin – mümkün olan en kısa sürede onarın veya değiştirin. Ayrıca sızıntı olup olmadığını belirlemek için sistemi incelemeniz gerekecektir. Bulunursa – çabucak ortadan kaldırın.
 • А6 – Kazan dairesine yerleştirilmiş küçük bir radyatör yardımıyla sıcaklığın yükseltilmesi gerekir.
 • F05 – Baca kanalının tıkalı olup olmadığını, içinde gerekli bir hava akımı olup olmadığını kontrol etmek gerekir, bunun için kazanınızın bulunduğu odadaki pencereyi açmanız yeterlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Servis Çağrı Merkezi