Anasayfa » Elektronik » Olivetti Yazıcı Hata Kodları
Olivetti Yazıcı Hata Kodları
Olivetti Yazıcı Hata Kodları

Olivetti Yazıcı Hata Kodları

Olivetti Yazıcı Hata Kodları Tüm Yazıcı Markaları Hata Kodu Listesi, Kılavuz ve Sorun Giderme. Hata kodu teşhisinizi bulmanıza yardımcı olacağız ve hata mesajını düzeltmek için ne deneyebileceğinizi önereceğiz.

Olivetti Yazıcı Hata/Arıza Kodu

Hata Kodu Listesi: Bir iletim hatası oluştuğunda, TX / RX Sonuç Raporu ve Etkinlik Raporuna aşağıdaki hata kodlarından biri kaydedilir. Not: V34 iletişimi sırasında bir hata meydana gelirse, hata kodlarındaki U bir E ile değiştirilir.

Hata Kodu Çözüm
Meşgul Önceden ayarlanan sayısı otomatik olarak yeniden aranmasına rağmen alıcıyla bağlantı kurulamadı. Tekrar gönderin.
İPTAL EDİLDİ İletimi iptal etme eylemi nedeniyle iletim iptal edildi. Alımın iptal edilmesine yönelik bir eylem nedeniyle alım iptal edildi.
U00300 Alıcı makinede kağıt tükenmesi meydana geldi. Alıcıya danışın.
U00420  U00462 Hat bağlantısı kurulmasına rağmen gönderici makine ile iletişim özelliklerinin uyumsuzluğu nedeniyle alım iptal edildi.
U00600  U00690 Makine arızası nedeniyle iletişim durduruldu. Tekrar gönderin veya alın.
U00700 Gönderen veya alıcı makinedeki arıza nedeniyle iletişim durduruldu.
U00800  U00810 Sayfa (lar) doğru gönderilmedi. Tekrar gönderin.
U00900  U00910 Sayfa (lar) doğru alınmadı. Gönderenden yeniden göndermesini isteyin.
U01000  U01092 İletim sırasında iletişim hatası oluştu. Tekrar gönderin.
U01100 U01199 Alım sırasında iletişim hatası oluştu. Gönderenden yeniden göndermesini isteyin.
U01400 Bir basma hattı sistemi için kaydedilen çevirme bir darbeli hat sisteminde kullanıldığından, gönderen veya alıcı makine ile iletişim kurulamadı.
U01500 Yüksek hızlı iletim sırasında iletişim hatası oluştu. Tekrar gönderin.
U01600 Yüksek hızlı iletimin alınması sırasında iletişim hatası oluştu. Gönderenden iletim hızını azaltmasını ve yeniden göndermesini isteyin.
U01700  U01720 Yüksek hızlı iletim sırasında iletişim hatası oluştu. Tekrar gönderin.
U01721 Yüksek hızlı iletim sırasında iletişim hatası oluştu. Alıcı makine için belirlenen iletim hızı mevcut olmayabilir. İletim başlangıç ​​hızını azaltın ve tekrar gönderin.
U01800  U01820 Yüksek hızlı iletimin alınması sırasında iletişim hatası oluştu. Gönderenden iletim hızını azaltmasını ve yeniden göndermesini isteyin.
U01821 Yüksek hızlı iletimin alınması sırasında iletişim hatası oluştu. Bu makine için belirlenen aktarım hızı mevcut olmayabilir. Gönderenden iletim hızını azaltmasını ve yeniden göndermesini isteyin.
U03000 Sorgulama alımı sırasında, karşı tarafın faks makinesine orijinal yerleştirilmediği için faks alınamadı. Karşı tarafla görüşün.
U03200 Alt adres bülten panosu alımı denendi ve diğer tarafın makinesi bizim marka modelimiz, ancak belirtilen alt adres kutusu hiçbir veri içermiyordu. Karşı tarafla görüşün.
U03300 Aşağıdaki 1 veya 2 nedeniyle bir hata oluştu. Karşı tarafla görüşün. 1. Karşı tarafın makinesi bizim marka modelimizdir ve sorgulama alımı sırasında diğer tarafın belirlediği iletim kısıtlamaları bulunmuştur. Şifre hatalı olduğu için iletişim kesildi. 2. Karşı tarafın makinesi bizim marka bir modeldir ve alt adres bülten panosu alımı sırasında diğer tarafça iletim kısıtlamaları belirlendi. Şifre yanlış olduğu için iletişim kesildi.
U03400 Karşı taraf tarafından girilen şifre alıcı makinedeki Yerel FAKS ID ile eşleşmediğinden sorgulama alımı kesildi. Diğer tarafla görüşün
U03500 Alt adres bülten panosu alımı denendi ve diğer tarafın makinesi bizim marka modelimiz, ancak belirtilen alt adres kutusu diğer tarafın makinesine kaydedilmedi. Alıcıya danışın.
U03600 Karşı tarafın makinesi marka bir modeldir ve alt adres bülten panosu alımı, belirtilen alt adres şifresi yanlış olduğu için kesilmiştir. Karşı tarafla görüşün.
U03700 Alt adres bülten panosu alımı denendi, ancak diğer tarafın makinesinde ya alt adres bülten panosu iletişim işlevi yok ya da orijinal aktarım kutularında (alt adres kutuları) orijinal yok.
U04000 Belirtilen alt adres kutusu, markamızın alıcı makinesinde kayıtlı değil veya alt adres eşleşmiyor.
U04100 Alıcı makinede bir alt adres kutusu işlevi bulunmuyor veya alt adres eşleşmiyor.
U04200 Şifreli iletim, belirtilen kutu kayıtlı olmadığı için iptal edildi.
U04300 Şifreli gönderim, alıcı faksın şifreli bir iletişim işlevi ile donatılmaması nedeniyle iptal edildi.
U04400 Şifreli aktarım, şifreleme anahtarı eşleşmediğinden iptal edildi.
U04401 Şifreleme anahtarı henüz kaydedilmediğinden, şifreli aktarım arama sırasında başarısız oldu.
U04500 Şifreli alım, şifreleme anahtarı eşleşmediğinden iptal edildi.
U05100 Bu makinede ayarlanan aktarım kısıtlaması nedeniyle iletişim gereksinimleri karşılanmadığından iletim iptal edildi. Alıcıya danışın.
U05200 Bu makinede ayarlanan alım kısıtlaması nedeniyle iletişim gereksinimleri karşılanmadığından alım iptal edildi.
U05300 Alıcı makinede ayarlanan alım kısıtlaması nedeniyle iletişim gereksinimleri karşılanmadığından alım alıcı tarafından reddedildi. Alıcıya danışın.
U14000 Alt Adres Kutusuna alım, bu makinenin belleğinde daha fazla boş alan olmadığı için durduruldu. Hafızada depolanan verileri çıkararak boş alan oluşturun veya Alt Adres Kutusuna alımı iptal edin.
U14100 Alıcı makinenin hafızasında daha fazla boş alan kalmadığı için, marka alıcı makinemizin Alt Adres Kutusuna veya alt adres kutusuna gönderim durduruldu. Alıcıya danışın.
U19000 Bu makinenin belleğinde daha fazla boş alan olmadığı için bellek alımı durduruldu. Bellekte depolanan verilerin çıktısını alarak boş alan oluşturun ve gönderenden yeniden göndermesini isteyin.
U19100 Alıcı makinenin belleğinde daha fazla boş alan olmadığı için iletim durduruldu. Alıcıya danışın.
U19200 İletim sırasında oluşan bir veri hatası nedeniyle bellek iletimi durduruldu. Tekrar gönderin.
U19300 Aktarım sırasında oluşan bir veri hatası nedeniyle aktarım durduruldu. Tekrar gönderin.
U19400 Alım sırasında meydana gelen bir veri hatası nedeniyle alım durduruldu. Gönderenden yeniden göndermesini isteyin.
U00000 Ayarlanan yeniden arama sayısından sonra yanıt yok veya meşgul.
U00100 Durdur / temizle tuşuna basılarak iletim kesintiye uğradı.
U00200 Alım, durdur / temizle tuşuna basılarak kesildi.
U00430 Oylama talebi alındı, ancak izin numarasındaki uyumsuzluk nedeniyle kesildi. Veya, alt adrese dayalı bülten panosu iletim talebi alındı, ancak verici birimdeki izin kimliğindeki bir uyumsuzluk nedeniyle kesildi.
U00431 Alt adres tabanlı bir bülten tahtası iletimi, belirtilen alt adres gizli kutusu kaydedilmediğinden kesintiye uğradı.
U00432 Alt adres tabanlı bir bülten panosu iletimi, Alt adres gizli kutu numaralarındaki bir uyumsuzluk nedeniyle kesintiye uğradı.
U00433 Alt adres tabanlı bülten panosu iletim isteği alındı, ancak alt adres gizli kutusunda veri mevcut değildi.
U00440 Alt adres tabanlı gizli alım, belirtilen alt adres kutusu kaydedilmediğinden kesildi.
U00450 Hedef vericinin bağlantısı kesildi çünkü hedef vericisi parola kontrolü iletiminde veya sınırlı iletimde iken izin kimliği ile uyuşmuyor.
U00460 Belirtilen şifreleme kutusu numarası kaydedilmediğinden şifreli alım kesildi.
U00462 Belirtilen şifreleme kutusu için şifreleme anahtarı kaydedilmediğinden şifreli alım kesildi.
U00601 Belge sıkışması veya belge uzunluğu maksimum uzunluğu aşıyor.
U00613 Görüntü yazma bölümü problemi.
U00656 Veriler bir modem hatasına iletilmedi.
U00690 Sistem hatası.
U00811 ECM modunda iletimin yeniden denenmesinin ardından bir sayfa iletim hatası yeniden oluştu.
U01101 Ünitenin işlevi (iletişim modu seçimi hariç) bir NSS sinyaliyle gösterilenden farklıdır.
U01102 Ünitede hiçbir iletim verisi bulunmadığında bir DTC (NSC) sinyali alındı.

Olivetti Hata Mesajları

Bir hata oluştuğunda, ekranda aşağıda listelenen hata mesajlarından biri görüntülenebilir. Bunlar, sorunu tanımlamanıza ve düzeltmenize yardımcı olacaktır.

Hata mesajı Düzeltici İşlem
Makine arızası. Arama servisi. Güç anahtarını kapatıp açın veya güç kablosunu çıkarıp tekrar takın. Mesaj hala görünüyorsa, hata kodunu not edin. Güç anahtarını kapatın ve güç kablosunu çıkarın. Servis temsilcinizi arayın.
Oylama kutusu sınırı aşıldı. İş iptal edildi. Sorgu kutusu kapasitesi, belge verileriyle birlikte kullanılır. OK tuşuna basın. İş iptal edildi. Çağırma kutusundaki verileri yazdırdıktan veya sildikten sonra işi yeniden yapmayı deneyin.
İş Hesaplama kısıtlaması aşıldı. Kullanılan kağıt sayısı, İş Hesaplama tarafından önceden belirlenen sınırı aştı. Daha fazla işlem mümkün değildir. OK tuşuna basın. İş iptal edildi. Kağıt kullanım sınırını sıfırladıktan sonra işi yeniden yapmayı deneyin.
İş Hesaplama kısıtlaması aşıldı. Taranamıyor. Faks iletimi İş Hesaplaması tarafından yasaklanmıştır. Daha fazla işlem mümkün değildir. OK tuşuna basın. İş iptal edildi. İş Hesaplama ayarını kontrol edin.
Telefon alıcısı açık. Telefonu kapatmak. Telefon (piyasada mevcut) makineye açık mı bağlı? Ahizeyi kapatın.
Planlanan gönderme işleri aşıldı. İş sayısı, gecikmeli iletim için belirlenen sınırı aştı. OK tuşuna basın. İş iptal edildi. Gecikmeli iletim gerçekleştirilinceye kadar bekleyin veya gecikmeli iletimi iptal edin ve ardından işi tekrar gerçekleştirin.
Kaset 1’e (~ 3) kağıt ekleyin. veya MP tepsisine kağıt ekleyin. Belirtilen kaset veya MP tepsisinde kağıt bitmiş mi? Belirtildiği gibi aynı boyutta kağıt ekleyin. Baskı kağıdının türü belirtildiğinde, gerekli kağıt türleri de görüntülenir. Başka bir kağıt kaynağı kullanmak için kağıt kaynağını seçin ve OK tuşuna basın. Başka bir kağıt kaynağı kullanmak için, [Kağıt] (Sağ Seçim tuşu) tuşuna basın, istenen kağıt kaynağını seçin ve ardından OK tuşuna basın.

Olivetti Yazıcı Sorun Giderme

Bir sorun oluştuğunda, önce aşağıdakileri kontrol edin. Sorun devam ederse, bayinize veya servis temsilcinize başvurun.

Arıza Kontrol Noktası Düzelme
Belge gönderilemiyor. Modüler kablo doğru bağlanmış mı? Modüler kabloyu doğru şekilde bağlayın.
İletişim hatası görüntüleniyor mu? Hatanın nedenini giderin ve yeniden gönderin.
TX (aktarım) kısıtlaması etkinleştirildi mi? TX kısıtlamasını iptal edin.
Yayın iletimi gerçekleştirilemiyor. Hafızada boş alan var mı? Hafızada boş alan olduktan sonra gönderin veya hafızada boş alan oluşturun.
Şifreli iletişim gerçekleştirilemez. Kayıtlar hem gönderen hem de alıcıda doğru mu? Hem gönderen hem de alıcıdaki kayıtları iki kez kontrol edin.
Uzaktan anahtarlama işlevi kullanılamaz. Darbe hattı kullanılıyor mu? Bazı telefonlar, düğmeleri kullanarak tonlu sinyaller gönderebilir. Telefon setinizin kullanım kılavuzuna bakın.
Uzaktan anahtarlama numarası doğru mu? Kaydı kontrol edin. (Varsayılan: 55)
Alımdan sonra baskı çıktısı yok. Hafıza yönlendirme etkinleştirildi mi? Yönlendirme hedefini kontrol edin.
Belge alınamıyor. Modüler kablo doğru bağlanmış mı? Modüler kabloyu doğru şekilde bağlayın.
İletişim hatası görüntüleniyor mu? Hatanın nedenini giderin ve gönderenden tekrar denemesini isteyin.
RX (alım) kısıtlaması etkinleştirildi mi? RX kısıtlamasını iptal edin.
Hafıza alımı gerçekleştirilemiyor. Hafızada boş alan var mı? Hafızada boş alan olduktan sonra alın veya hafızada boş alan oluşturun.
Alt adres iletimi gerçekleştirilemez. alıcı faks makinesinde alt adres iletim özelliği var mı? Alıcı faks makinesinde benzer bir alt adres iletim özelliği yoksa alt adres iletimi gerçekleştirilemez.
Girilen alt adres veya alt adres şifresi, alıcı faks makinesinde kayıtlı alt adres veya alt adres şifresi ile aynı mı? Girişiniz doğruysa, alıcıyla görüşün. Bu makine alım için bir alt adres şifresi kullanmaz.
Alıcı faks makinesinin hafızasında boş alan var mı? Alıcıya danışın.
Bellek iletimi gerçekleştirilemez. Bellek yönlendirme [Açık] olarak mı ayarlanmış? Bellek yönlendirme ayarını kontrol edin.
Bir alt adres kullanarak bellek iletimi gerçekleştirilemez. Alıcı faks makinesinde alt adres iletim özelliği var mı? Alıcı faks makinesinde benzer bir alt adres iletim özelliği yoksa alt adres iletimi gerçekleştirilemez.
Girilen alt adres, alıcı faks makinesinde kayıtlı alt adres ile aynı mı? Girişiniz doğruysa, alıcıyla görüşün. Bu makine alım için bir alt adres şifresi kullanmaz.
Alt Adres Kutusundan çıktı alınamıyor. Kutu şifresi ayarlanmış mı? Doğru kutu şifresini girin.
Sorgulama alımı kullanılamaz. Gönderen makinede yoklama iletimi doğru bir şekilde kullanılıyor mu? Alıcıya danışın.
Alt adres ilan panosu iletişimi kullanılamaz. Karşı tarafın faks makinesi aynı tür alt adres bülten panosu iletişim işlevine sahip mi? Karşı tarafın faks makinesi aynı tür alt adres bülten panosu iletişim işlevine sahip değilse, bir alt adres bülten panosu aracılığıyla faksları alamaz. Alıcıya danışın.
Girilen alt adres veya alt adres şifresi doğru mu? Girişiniz doğruysa, alıcıyla görüşün.
Uzmana Sor
Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
x

İncelemek İster misiniz?

Masaüstü Bilgisayar Satın Alma Rehberi

Masaüstü Bilgisayar Satın Alma Rehberi

Masaüstü Bilgisayar Satın Alma Rehberi Bilgisayarın kafa karıştırıcı olabileceğini biliyoruz. Yeni bir bilgisayar alırken düşünecek ...

Servis Çağrı Merkezi
error: İçerik korunmaktadır !